IEEE EMC Chapter of Serbia and Montenegro
IEEE EMC Chapter
(EMC - 27)


was founded on April 8, 2011.

Chapter chair:
Dragan Olćan, Ph.D.

Welcome

Electromagnetic compatibility is a very important issue, each year gathering more attention of scientists and more dedication of manufacturers and researchers. EMC Society is an umbrella for all electrical engineers trying to understand many aspects of electromagnetic interactions between electrical installations, systems and equipment, humans and products. All interested in this area are welcome as IEEE&EMC Society members. If you are interested in being one of us, take a look at IEEE and EMC Society membership brochures and forms, and join these worldwide communities.

Latest News

XVI Mеђународна конференција из примењене електромагнетике - ПЕС 2023

На Електронском  факултету у Нишу је, у периоду 28-30. августа 2023. године, одржана XVI Међународна научна конференција из примењене електромагнетике - ПЕС 2023. Скуп су, уз подршку Министарства за науку, технолошки развој и иновације Републике Србије, заједно организовали Електронски факултет и Факултет заштите на раду – Универзитет у Нишу (Србија), Факултет за електротехнику и информационе технологије – Технички универзитет Илменау (Немачка), Технички универзитет у Софији (Бугарска) и Факултет техничких наука у Чачку – Универзитет у Крагујевцу (Србија).

У оквиру Конференције је на 6 оралних и једној постер сесији изложено укупно 45 радова чији су аутори 123 истраживача из 12 земаља (Бугарске, Хрватске, Немачке, Мађарске, Црне Горе, Северне Македоније, Пољске, Румуније, Русије, Србије, Уједињених Арапских Емирата и Уједињеног Краљевства).

Jeдна од оралних сесија одржана у понедељак 28.08.2023. године била је посвећена и проблемима електромагнетске компатибилности (ORAL SESSION 3 – EMC problems / Bioeffects of electromagnetic field). Пре почетка сесије, оснивач IEEE EMC Chapter of Serbia & Montenegro, др Весна Јавор, редовни професор Електронског факултета у Нишу, обратила се учесницима сесије, изложила историјат секције и описала могућности и предности које пружа чланство и учешће у раду струковне организације као што је IEEE.

Фото галерија

Посета Идворски лабораторијама – 29. мај 2023. године

Студенти основних студија Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који прате предмет Електромагнетска компатибилност, посетили су Идворски лабораторије 29. маја 2023. године. Посети су се придружили и чланови IEEE EMC Chapter Serbia & Montenegro са Факултета техничких наука у Новом Саду.


Директор лабораторије Саша Јорговановић и његови сарадници објаснили су основну делатност лабораторије и значај електромагнетске компатибилности. Затим су кроз низ практичних примера приказали нека од мерења која лабораторија комерцијално спроводи. Конкретно, приказано је тестирање кондукционе имуности на брзе транзијенте према стандарду IEC-61000-4-4, тестирање контактног и ваздушног електростатичког пражњења према стандарду IEC-61000-4-2 и тестирање РФ емисије уређаја у семианехоичној соби.

Кроз дискусију са студентима, академик Антоније Ђорђевић и проф. Драган Олћан помогли су у повезивању градива са предавања и вежби, са једне стране, и практичних поставки у лабораторији, са друге стране.

На крају предавања, Саша Јорговановић и Драган Олћан упознали су студенте са могућношћу да део својих дипломских радова или праксе ураде у Идворски лабораторијама.

_______________________________


ArchiveAreas of Interest

Main area of interest is electromagnetic compatibility (EMC) in all its aspects. EMC is defined as the ability of a device, equipment or system to work satisfactorily in its electromagnetic environment without deterioration due to electromagnetic interactions, and not to cause unwanted disturbances to anything in its environment. Areas of interest to EMC society members are: education on EMC, developing standards in this field, measurement techniques and test procedures, research of EMC aspects in electrical systems, installations, equipment and components, studying their susceptibility, immunity and vulnerability, natural and artificial origin of electromagnetic disturbances and their classification, improving protective techniques, developing numerical methods and programs for computation of electromagnetic fields, all scientific, technical, industrial and professional activities that contribute to the knowledge in this area.

Stay Informed

Inform yourself about IEEE, its Region 8, Serbia & Montenegro Section, EMC Society, and S&M EMC-27 Chapter at these sites:
http://www.ieee.org
http://ewh.ieee.org/reg/8
http://www.ieee.uns.ac.rs
http://www.emcs.org/
http://www.ieee.uns.ac.rs/ieee-emc.htm

menu